WeddingsJJ IgnotzComment

Jeanne + Jason

WeddingsJJ IgnotzComment
Jeanne + Jason

Liberty House, NJ

3-20191103_JJ_FirstLook-Couple_381.jpg
1-20191103_JJ_Girls_001.jpg
1-20191103_JJ_Girls_114.jpg
1-20191103_JJ_Girls_145.jpg
2-20191103_JJ_Guys_222.jpg
2-20191103_JJ_Guys_250.jpg
3-20191103_JJ_FirstLook-Couple_300.jpg
3-20191103_JJ_FirstLook-Couple_483.jpg
3-20191103_JJ_FirstLook-Couple_521.jpg
5-20191103_JJ_Ceremony-811.jpg
5-20191103_JJ_Ceremony-953.jpg
8-20191103_JJ_Reception-1184.jpg
8-20191103_JJ_Reception-1343.jpg
8-20191103_JJ_Reception-1385.jpg
8-20191103_JJ_Reception-1653.jpg
8-20191103_JJ_Reception-1669.jpg
8-20191103_JJ_Reception-1820.jpg
8-20191103_JJ_Reception-1839.jpg

An award-winning international photographer based in NYC, JJ Ignotz is interested in capturing your love, life or business.